Το δαχτυλίδι

Παίζεται με μεγάλο αριθμό παιδιών, τα οποία κάνουν σειρά. Κάποιο από αυτά, «η μάνα», κρατά στο χέρι ένα δαχτυλίδι, το οποίο μετά από λίγο αφήνει στα χέρια κάποιου άλλου παιδιού, χωρίς τα υπόλοιπα να το αντιληφθούν. Παράλληλα, τραγουδάει το τραγούδι:

“Πούντο πούντο το δαχτυλίδι
ψάξε, ψάξε, δε θα το βρεις.
Δε θα το βρεις, δε θα το βρεις
το δαχτυλίδι που ζητείς” (2 φορές).

Τα υπόλοιπα παιδιά προσπαθούν να μαντέψουν ποιος/ποια έχει το δαχτυλίδι. Όποιος το βρει, το παίρνει, γίνεται «η μάνα» και το παιχνίδι συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο.