Γνωρίζω τον κόσμο μέσα από τα παιχνίδια του

Το πρόγραμμα «Γνωρίζω τον κόσμο μέσα από τα παιχνίδια του»  αποσκοπεί στην ενεργή συμμετοχή παιδιών και εφήβων σε εργαστήρια, δράσεις και δραστηριότητες με θέμα τα παιχνίδια από όλο τον κόσμο. Στόχοι αποτελούν η εξοικείωση των παιδιών και των εφήβων με διαφορετικούς πολιτισμούς μέσα από ένα βιωματικό και διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που βασίζεται στον σύγχρονο πολιτισμό, η ανάπτυξη καλλιτεχνικών δεξιοτήτων και η καλλιέργεια ικανοτήτων και αξιών. Σημαντικό μέρος της δράσης θα είναι η κατασκευή από τα παιδιά και τους εφήβους παιχνιδιών από τις χώρες προέλευσής τους με την καθοδήγηση καλλιτεχνών με εμπειρία και σημαντικό αποτύπωμα στον τομέα ενασχόλησής τους.

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διαπολιτισμικά σχολεία, σχολεία ειδικής αγωγής και η συμμετοχή θα είναι δωρεάν.

Για τις ανάγκες της Δράσης δημιουργήθηκε Ηλεκτρονική Πλατφόρμα διαδικτυακής έκθεσης των παιχνιδιών – καλλιτεχνικών δημιουργιών παιδιών και εφήβων ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στα αποτελέσματα των δράσεων σε όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόμενους. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την ανάρτηση παιχνιδιών και μετά το τέλος της δράσης.

Υπό την αιγίδα και την στήριξη