Προγράμματα

ERASMUS + GRUNDVIG

SOCRATES/ GRUNDVIG 2 – Εκπαιδευτικές Συμπράξεις VITURAL

MUSEUM AS INNOVATIVE TOOL FOR ADULT EDUCATION VMIT Εκπαιδευτικές Συμπράξεις GRUNDVIG «Τhe Living Heritage»

http://www.marbleroutes.eu

EXTRA EXPO – from EXTRAction to EXPOstion: a journey on how rocks become masterpieces 2015-2016

συγχρηματοδοτήθηκε από την Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων & Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Erasmus+ Creative Start-Ups in Rural Areas (Rural Buzz) 2017-2018

Erasmus+ CHEER 2018 – 2020

Erasmus+ OPEN CITY 2020-2022

Erasmus+ partnership & Living Heritage for All

Erasmus+ ECHO ECHO – Cultural Heritage for Inclusion and Participation 2021 -2023

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

α) Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα Δήμος Λυκόβρυσης – Υπουργείο Εργασίας – ΕΣΠΑ 2012

β) Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα Δήμος Μαραθώνα – Υπουργείο Εργασίας – ΕΣΠΑ 2012.

γ) 2013 – 2015 το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δομές αντιμετώπισης της Φτώχειας, με τους Δήμους Διονύσου Μαραθώνα και Ωρωπού». με κωδικό MIS 377267

δ) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

ε) «Πολιτιστική παρέμβαση για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή του Μαραθώνα» με διακριτικό τίτλο «ΕΧΕΤΛΑΙΟΣ» Κωδικός Πράξης ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ: 457566 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της Περιφέρειας Αττικής 2014 – 2015.

στ) «Σύμπραξη απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στις βιοκαλλιέργειες» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ζ) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της Περιφέρειας Αττικής 2014 – 2015.

η) Το πρόγραμμα «Δομές αντιμετώπισης της Φτώχειας, με τους Δήμους Διονύσου Μαραθώνα και Ωρωπού» συνεχίστηκε με την χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης από το 2015 – 2017.

θ) Ψηφιακή περιήγηση στο πολιτιστικό υλικό του «Ευρωπαϊκού Μουσείου Άρτου» και του «Διαδραστικού Αγροτικού Λαογραφικού Μουσείου Βαρνάβα» (κωδ. ΟΠΣ 5093608) Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2022.