Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση και με Σύνδρομο DOWN στο Κληροδότημα “Μαρία Κόκκορη” της ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ – Παιχνίδια από ανακυκλώσιμα υλικά