Δράση στο ΕΕΕΕΚ Αλεξανδρούπολης

Στο  Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) και το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο & Λύκειο του δήμου Αλεξανδρούπολης όπου με την ενεργή συμμετοχή παιδιών και εφήβων πραγματοποιήσαμε δράσεις και εργαστήρια με στόχο την ανάπτυξη καλλιτεχνικών δεξιοτήτων και την καλλιέργεια ικανοτήτων και αξιών μέσα από τον σύγχρονο πολιτισμό.