Δράση στο Δημοτικό σχολείο Χαλκουτσίου με μαθητές του ΔΥΕΠ