Δράση στα Πομακοχώρια

Οι δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν στην Ξάνθη σε συνεργασία με τον «Πολιτιστικό Σύλλογο Πομάκων Νομού Ξάνθης»,στα χωριά Μύκη, Κοτύλη και Γλαύκη, όπου συμμετείχαν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί.

Στις περιοδείες αυτές, παιδιά και έφηβοι σαν μικροί ερευνητές κατέγραψαν παιχνίδια του τόπου τους, τα οποία και κατασκεύασαν με τη βοήθεια της Λαογραφικής Εταιρείας.