Δράση με το Σύλλογο «Λετονών της Αθήνας»

I Biedrība “Latviešu draugu kopa Atēnās”