Δράσεις στην κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη