Δελτίο Τύπου

Δεκ 7, 2023

Την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 στο χώρο του Μουσείου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η παρουσίαση της νέας Πλατφόρμας του Ευρωπαϊκού Μουσείου Άρτου.

Αντικείμενο της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΤΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ» ήταν η παραγωγή, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και απόθεση του πολιτιστικού υλικού του φορέα, σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές και προδιαγραφές. Επιπρόσθετα στο πλαίσιο της πράξης αναπτύχθηκε διαδικτυακή πλατφόρμα (CulHub) διάθεσης του ψηφιοποιημένου υλικού και περιήγησης τους επισκέπτη  στους χώρους του Μουσείου με τη βοήθεια τρισδιάστατου μοντέλου.

Στο CulHub μπορεί να βρει κάποιος βιβλία, χειρόγραφα, νομίσματα, πίνακες, εκκλησιαστικές εικόνες, αντικείμενα, σφραγίδες ψωμιού, φορεσιές και άλλα αντικείμενα από τη συλλογή του Μουσείου. Περισσότερα μπορείτε να ανακαλύψετε στο mouseio-psomiou.culhub.gr

Το Ευρωπαϊκό Μουσείο Άρτου είναι στην Νέα Ψηφιακή Εποχή! 

Η πράξη «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΤΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ» έχει ενταχθεί στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.