Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιλογή Συνεργατών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Αθήνα, 13/02/2014

ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚ.: 1399

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

Η Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα, μετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση της Πράξης «Πολιτιστική Παρέμβαση για την Ανάπτυξη του Τουρισμού στην περιοχή του Μαραθώνα» με διακριτικό τίτλο «ΕΧΕΤΛΑΙΟΣ» (MIS: 457566). Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» (Δράση 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», Κατηγορία Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 8 «Διευκόλυνση της απασχόλησης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου»).