ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2014

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2014

1.Συνέχιση της Δράσης «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στους Δήμους Διόνυσου, Μαραθώνας και Ωρωπού» (με κωδικό 377267) που ανήκει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξης Ανθρωπινού Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΕΚΤ).                                                                                                                              

Read more ...

Subcategories