Πρόσκληση για "Σύμπραξη Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας στις Βιοκαλλιέργειες"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ζέα Αττικής» στα πλαίσια της Πράξης «Σύμπραξη Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας στις Βιοκαλλιέργειες», που υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 08 «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» της Περιφέρειας Αττικής

Προσκαλεί

Ανέργους/ες, Ασφαλισμένους/ες στον ΟΓΑ και Νέους/Νέες Επιστήμονες, που είναι κάτοικοι σε έναν από τους δήμους Μαραθώνα, Ωρωπού, ή Διονύσου να συμμετέχουν στη Πράξη με σκοπό την κατάρτιση τους στις βιοκαλλιέργειες και την προώθησή τους στην αντίστοιχη αγορά εργασίας.

Κατεβάστε την πλήρη πρόσκληση εδώ.

Κατεβάστε την αίτηση Συμμετοχής εδώ

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή συνεργατών

Η Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα, μετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση της Πράξης «Πολιτιστική Παρέμβαση για την Ανάπτυξη του Τουρισμού στην περιοχή του Μαραθώνα» με διακριτικό τίτλο «ΕΧΕΤΛΑΙΟΣ» (MIS: 457566). Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» (Δράση 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», Κατηγορία Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 8 «Διευκόλυνση της απασχόλησης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου»).

Διαβάστε περισσότερα...

Δωρεάν εκμάθηση τουρκικής γλώσσας

Με επιτυχία ξεκίνησε η δωρεάν εκμάθηση τουρκικής γλώσσας (1ος Κύκλος) από την κυρία Μουαζέτ στις εγκαταστάσεις των Μουσείων Βαρνάβα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη και ώρα 13:30 - 15:00. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο 2ο Κύκλο δωρεάν μαθημάτων της ίδιας γλώσσας μπορούν να εγγραφούν στην παρακάτω διεύθυνση:

Ανδρούτσου 7 Βαρνάβας τηλ: 22950-97870 από 09:00-13:00 καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Page 2 of 4