Έναρξη υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ωφελούμενων στο Δίκτυο Κοινωνικών Δομών

Ανακοινώνεται η έναρξη υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ωφελούμενων  στο Δίκτυο Κοινωνικών Δομών των Δήμων Διονύσου, Μαραθώνα και Ωρωπού με Φορέα Υλοποίησης του Διαδημοτικού Προγράμματος τη Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα.

Στην εποχή της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που διανύουμε, οι τρείς συμπράττοντες Δήμοι και η Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα, επιχειρούν μέσα από ένα Δίκτυο Κοινωνικών Δομών το οποίο στελεχώνεται από καταξιωμένο επιστημονικό προσωπικό (Κοινωνικοί Λειτουργοί, Κοινωνιολόγοι, Ψυχολόγοι, Φαρμακοποιοί, Γεωπόνοι) να στηρίξουν τους πολίτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση Πρόσληψης Φαρμακοποιού

Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα ως δικαιούχος εκτέλεσης της Πράξης «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού» με κωδικό MIS 377267 που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007- 2013 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) προβαίνει στην πρόσληψη 1 ανέργου έως 30 ετών με σύμβαση εξαρτημένης πλήρους εργασίας ορισμένου έργου 22 μηνών για απασχόληση σε Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού

Η Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα ως δικαιούχος εκτέλεσης της Πράξης: «Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα - Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχιας στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού» με κωδικό MIS 377267 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) προβαίνει στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης πλήρους εργασίας ορισμένου έργου 23 μηνών για απασχόληση στη δομή άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας «Κοινωνικό Φαρμακείο».

Διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα Προκήρυξης Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχιας στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού

Η Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα Ανακοινώνει:

Τον πίνακα υποψηφίων, τον Πίνακα Επιλεγέντων, τον Πίνακα Απορριφθέντων, τον Πίνακα Κατάταξης κατά Α.Δ.Τ με φθίνουσα βαθμολογία.

Διαβάστε περισσότερα...

Page 3 of 4