Ανακοίνωση Πρόσληψης Φαρμακοποιού

H Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα ως δικαιούχος εκτέλεσης της Πράξης «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού» με κωδικό MIS 377267 που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007- 2013 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) προβαίνει στην πρόσληψη ενός ανέργου Φαρμακοποιού ή  βοηθού Φαρμακοποιού έως 30 ετών με σύμβαση εξαρτημένης πλήρους εργασίας ορισμένου έργου έως 31 Ιανουαρίου για απασχόληση σε Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας.