Πρόσκληση για "Σύμπραξη Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας στις Βιοκαλλιέργειες"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ζέα Αττικής» στα πλαίσια της Πράξης «Σύμπραξη Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας στις Βιοκαλλιέργειες», που υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 08 «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» της Περιφέρειας Αττικής

Προσκαλεί

Ανέργους/ες, Ασφαλισμένους/ες στον ΟΓΑ και Νέους/Νέες Επιστήμονες, που είναι κάτοικοι σε έναν από τους δήμους Μαραθώνα, Ωρωπού, ή Διονύσου να συμμετέχουν στη Πράξη με σκοπό την κατάρτιση τους στις βιοκαλλιέργειες και την προώθησή τους στην αντίστοιχη αγορά εργασίας.

Κατεβάστε την πλήρη πρόσκληση εδώ.

Κατεβάστε την αίτηση Συμμετοχής εδώ