Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή συνεργατών

Η Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα, μετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση της Πράξης «Πολιτιστική Παρέμβαση για την Ανάπτυξη του Τουρισμού στην περιοχή του Μαραθώνα» με διακριτικό τίτλο «ΕΧΕΤΛΑΙΟΣ» (MIS: 457566). Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» (Δράση 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», Κατηγορία Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 8 «Διευκόλυνση της απασχόλησης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου»).

Αντικείμενο της Πράξης είναι η κατάλληλη προετοιμασία, υποστήριξη και ένταξη στην αγορά εργασίας ενός συνόλου 78 ατόμων που θα αποτελείται από άνεργους, νέους επιστήμονες και μικροκαλλιεργητές/αγρότες με χαμηλά εισοδήματα, όπως ορίζονται από την σχετική πρόσκληση της Πράξης. Η προετοιμασία και η επαγγελματική επιχειρηματική ενεργοποίηση των εν λόγω ομάδων στόχου θα γίνει στα πλαίσια ενός ενιαίου σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης (νέος καλλικρατικός Δήμος Μαραθώνα) που επικεντρώνεται στην ανάδειξη και αξιοποίηση των μοναδικών περιβαλλοντικών και πολιτισμικών πόρων της περιοχής, της σύγχρονης αλλά και αρχαίας πολιτισμικής της κληρονομιάς, στην προσέλκυση επισκεπτών-τουριστών και στην οικονομική ανάπτυξη σχεδόν όλων των τομέων της παραγωγικής δραστηριότητας της περιοχής. Το ενιαίο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης αφορά τρεις βασικούς άξονες-πυρήνες δραστηριότητας:

1. Πάρκο «Η Ζωή στην Αρχαία Ελλάδα»

2. Παραγωγή και Διάθεση Τοπικών Προϊόντων

3. Δημιουργικά, πολιτιστικά και τουριστικά επαγγέλματα: οι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου άξονα θα δραστηριοποιηθούν σε επαγγέλματα: (α) του δημιουργικού τομέα (creativity sector), (β) διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων, (γ) εναλλακτικού τουρισμού και υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής (outdoor activities)

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.