Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ «OPEN CITY»

 Δημοσίευση: Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021
 

opencity6

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν οι τρεις συναντήσεις κατοίκων - ανέργων της περιοχής μας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ «OPEN CITY». Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στους εξωτερικούς χώρους του Ευρωπαϊκού Μουσείου Άρτου με ανέργους από τη Βόρεια Αττική (Πολυδένδρι, Βαρνάβα, Γραμματικό, Μαραθώνα).

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν είκοσι άτομα, τριάντα ετών και άνω, με πρόσημο κοινωνικής καινοτομίας, όπως καλλιτέχνες και ακτιβιστές. Το πιλοτικό πρόγραμμα, που θα σχεδιαστεί στο πλαίσιο του έργου, θα πραγματοποιηθεί για την αναβάθμιση σημείων της περιοχής με πέντε (5) δράσεις «Σχολεία για την τοπική αλλαγή» (“School of local change”), ενώ πέντε (5) από τους συμμετέχοντες θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό τον Οκτώβρη του 2022 για την «εβδομάδα μάθησης για την αναβάθμιση της Aνοικτής Πόλης».

opencity4

opencity5