Παράταση της πρόσκλησης για συμμετοχή της Αναπτυξιακής Σύμπραξης "Ζέα Αττικής"

zea attikhs

Ημερομηνία: 16/6/2014

Α.Π.: 304

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» στα πλαίσια της Πράξης «Σύμπραξη Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας στις Βιοκαλλιέργειες», που υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης 7: «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 08 «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» της Περιφέρειας Αττικής

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Ανέργους/ες, Ασφαλισμένους/ες στον ΟΓΑ και Νέους/Νέες Επιστήμονες, που είναι κάτοικοι σε έναν από τους δήμους Μαραθώνα, Ωρωπού, ή Διονύσου να συμμετέχουν στη Πράξη με σκοπό την κατάρτιση τους στις βιοκαλλιέργειες και την προώθησή τους στην αντίστοιχη αγορά εργασίας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά άτομα τα οποία είναι ενήλικα (κλεισμένο το 18ο έτος ηλικίας) και είναι κάτοικοι σε έναν από τους τρεις δήμους της Περιοχής Παρέμβασης, δηλαδή είτε στο Δήμο Μαραθώνα, είτε στο Δήμο Ωρωπού, είτε στο Δήμο Διονύσου.

Τα άτομα αυτά μπορούν να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω ομάδες - στόχους:

Α. Άνεργοι/ες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, και να διαθέτουν Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ. Δεν υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις.

Β. Νέοι/ες επιστήμονες, των οποίων οι σπουδές σχετίζονται με το αντικείμενο των βιοκαλλιεργειών, π.χ. γεωπονική, βιολογία, γεωλογία, διοίκηση επιχειρήσεων, έλεγχος ποιότητας τροφίμων κ.α., εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην εφορία από 2-1-2011 και μετά, ή αν έχουν κάνει έναρξη από 1-1-2010 και μετά να είχαν δηλώσει ως έδρα την οικία τους και από 2-1-2011 έχουν μεταφερθεί σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο.
 • Να μην έχει περάσει διάστημα μεγαλύτερο από 6 έτη από την απόκτηση του πτυχίου ή του μεταπτυχιακού τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος. Αν προβλέπεται η αναγνώριση του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ, το διάστημα των 6 ετών υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγνώρισης.
 • Το οικονομικό έτος έναρξης της δραστηριότητας το ατομικό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.
 • Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 • Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους της Ε.Ε., ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτης χώρας αλλά να διαθέτουν δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα.
 • Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών. Αν διέθεταν μεταπτυχιακό τίτλο στα 34 τους έτη, το όριο αυξάνεται κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών. Αν πρόκειται για γυναίκες με ανήλικο τέκνο, το όριο μεταφέρεται στα 42 έτη.
 • Να μην συμμετέχουν σε ανώνυμες εταιρείες ή αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες
 • Να μην έχουν κάνει έναρξη άλλης δραστηριότητας τους τελευταίους 12 μήνες
 • Το ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες δεν υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ
 • Το εισόδημα από τις υπόλοιπες πηγές δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ

Γ. Ασφαλισμένοι/ες στον ΟΓΑ, με τις εξής προϋποθέσεις:

Δεν υπάρχει προϋποθέσεις που αφορούν στην ηλικία ή τις σπουδές

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Στόχος της «ΖΕΑ Αττικής» είναι η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των τοπικών φορέων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον κλάδο των βιοκαλλιεργειών, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών σε καταρτισμένο προσωπικό και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και ποιοτικών προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας. Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην ευρύτερη κατάρτιση των ανέργων - συμμετεχόντων στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και την προετοιμασία τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας, είτε μέσω της απασχόλησης τους σε υφιστάμενες βιοκαλλιέργειες, είτε δημιουργώντας τη δική τους αντίστοιχη επιχείρηση. Ο συνολικός αριθμός ωφελούμενων είναι 78 άτομα.

Για την επίτευξη του στόχου προγραμματίζονται σειρά αλληλένδετων δράσεων. Αυτές περιλαμβάνουν:

 • Μελέτη της τοπικής αγοράς της περιοχής παρέμβασης
 • Δικτύωση: Ενέργειες που θα συμβάλουν στη δικτύωση μεταξύ των φορέων της σύμπραξης με τοπικούς παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, αλλά και στη δικτύωση των υφιστάμενων επιχειρήσεων με εν δυνάμει απασχολούμενους - ωφελούμενους της πράξης.
 • Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση: Ενέργειες για την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου για την υλοποίηση της πράξης και για τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα.
 • Κατάρτιση – Επιμόρφωση: Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης για τους ωφελούμενους του σχεδίου.
 • Πληροφόρηση - Συμβουλευτική - Υποστήριξη: Απαραίτητη συμβουλευτική υποστήριξη για την ενασχόληση τους με τον κλάδο.
 • Συντονισμός και Διαχείριση της πράξης

Η κατάρτιση θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης, είτε από το σπίτι του καταρτιζόμενου, είτε από υπολογιστές σε χώρους εντός των Δήμων Μαραθώνα, Ωρωπού και Διονύσου.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα καλύπτει τις εξής θεματικές ενότητες:

α) Καλλιέργεια οπωροκηπευτικών και άλλων καλλιεργειών βιολογικής γεωργίας, με παραπομπές στη χρήση ΑΠΕ και την αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων για την παραγωγή ενισχυτικών εδάφους ή και την αξιοποίηση βιοαερίου για τις ενεργειακές ανάγκες.

β) Διαχείριση στην ασφάλεια τροφίμων, σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες για την πρωτογενή παραγωγή και τα βιολογικά προϊόντα.

γ) Συνέργειες, Τυποποίηση, διαχείριση Πωλήσεων και ανάπτυξη των Εξαγωγών βιολογικών προϊόντων.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν οικονομική αμοιβή για τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση της πράξης. Στη συνέχεια θα υποστηριχθούν συμβουλευτικά, ώστε να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση ή να προσληφθούν σε υφιστάμενες μονάδες βιοκαλλιεργειών ή τυποποίησης/επεξεργασίας αντίστοιχων προϊόντων.

ΣΤΟΧΟΙ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Σύνολο ωφελουμένων: 78 ωφελούμενοι που θα λάβουν σχετική γνώση στο βασικό αντικείμενο των βιοκαλλιεργειών. Πρόκειται για ένα δυναμικό κλάδο της πρωτογενούς παραγωγής, ο οποίος κερδίζει συνεχώς έδαφος σε σχέση με την παραδοσιακή μορφή καλλιέργειαςαριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύουν νέα επιχείρηση: 2 ωφελούμενοι

 1. αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις: 30 ωφελούμενοι
 2. αριθμός ωφελουμένων που θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα: 36 ωφελούμενοι
 3. αριθμός ωφελουμένων που θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα: 2 ωφελούμενοι που τελικά θα οδηγηθούν μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων
 4. αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων και απασχολούμενων σε αυτές: 2 κοινωνικές επιχειρήσεις που θα απασχολούν 5 άτομα

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ιδρύθηκε αποκλειστικά για την υλοποίησης της Πράξης «Σύμπραξη Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας στις Βιοκαλλιέργειες». Στην Α.Σ. μετέχουν οι εξής επτά (7) εταίροι:

 • OPUS A.E. – Σύμβουλοι Διοίκησης και Πληροφορικής, ως Συντονιστής Εταίρος
 • Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) «Εκπαίδευση Επικοινωνία ΚΕΚ Ε.Π.Ε.»
 • Δήμος Διονύσου
 • Εξέλιξη Δήμου Διονύσου Α.Ε.
 • Αστική Μη Κερδοσκοπική Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα
 • ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» Δήμου Μαραθώνα
 • Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ωρωπού (ΚΕΔΩ)

ΣΗΜΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τα αρμόδια γραφεία των δήμων που συμμετέχουν στη Πράξη και το συντονιστή εταίρο, OPUSA.E.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να βρουν το έντυπο της αίτησης με τη λίστα των απαιτούμενων δικαιολογητικών στα αρμόδια γραφεία των δήμων που συμμετέχουν και στη διεύθυνση του συντονιστή εταίρου.

plhrofories

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεωφ. Βουλιαγμένης 550, 17456, Άλιμος Αττικής, ημιώροφος, πλησίον στάσης ΜΕΤΡΟ «Άλιμος», Τηλ: 210642954 και ώρες από 10.00 έως 15.00. Στην περίπτωση αποστολής των Αιτήσεων Συμμετοχής ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 15/07/2014.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής από τους δυνητικά ωφελούμενους η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

 1. Έλεγχος πληρότητας των Αιτήσεων των Υποψηφίων Ωφελουμένων ως προς τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει η Πρόσκληση και ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής για κάθε κατηγορία δυνητικά ωφελούμενου. Οι αιτήσεις συμμετοχής που δεν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει η Πρόσκληση θα απορρίπτονται.
 2. Διενέργεια Συνεντεύξεων με τους δυνητικά ωφελούμενους που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει η Πρόσκληση και προσκόμισαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 3. Αξιολόγηση των ωφελουμένων από Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων, η οποία θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»
 4. Δημιουργία καταλόγου τελικά ωφελουμένων, επιλαχόντων και απορριπτέων συνολικά
 5. Έγκριση των καταλόγων από το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»
 6. Ενημέρωση των επιτυχόντων

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των ωφελουμένων καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία μοριοδοτούνται ως εξής:

Κριτήριο 1: Προσόντα υποψηφίου

1.1 Αν είναι απόφοιτος Γυμνασίου: 1 μονάδα

1.2 Αν είναι απόφοιτος Λυκείου: επιπλέον 3 μονάδες (σύνολο 4 μονάδες)

1.3 Αν κατέχει τίτλο μεταλυκειακής, τριτοβάθμιας ή υψηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) επιπλέον 6 μονάδες (σύνολο 10 μονάδες)

1.4 Αν ο ανωτέρω τίτλος είναι σχετικός με το αντικείμενο των βιοκαλλιεργειών (π.χ. γεωπονική, βιολογία, διοίκηση επιχειρήσεων κ.α.) επιπλέον 10 μονάδες (σύνολο 20 μονάδες)

1.5 Ξένες Γλώσσες

          Αν κατέχει πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας επιπέδου ισοδύναμου του Lower ή ανώτερο, 2 μονάδες

1.6 Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

          Αν κατέχει πιστοποιητικό γνώσεων χρήσης υπολογιστή, 3 μονάδες

1.7 Τεκμηρίωση εξασφάλισης γης για καλλιέργεια

          Αν τεκμηριώνεται η δυνατότητα εξασφάλισης έκτασης γης για καλλιέργεια, λαμβάνει 10 μονάδες.

Ο μέγιστος βαθμός του κριτηρίου είναι οι 35 μονάδες. Το άθροισμα των παραπάνω διαιρείται με το 35, ώστε να προκύψει ο βαθμός κάλυψης του κριτηρίου, και πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 20.

Κριτήριο 2: Κοινωνική Κατάσταση

2.1 Ανεργία

          Αν είναι άνεργος/η, λαμβάνει τις διπλάσιες μονάδες από τα έτη ανεργίας, με μέγιστο τις 10 μονάδες.

2.2 Ηλικία

          Αν είναι μεγαλύτερος/η από 55 ετών ή μικρότερος/η από 25 ετών, 5 μονάδες

2.3 Φύλο

          Αν είναι γυναίκα, 5 μονάδες

2.4 Οικογενειακή κατάσταση

          Αν είναι έγγαμος/η, 5 μονάδες

2.5 Ειδική οικογενειακή κατάσταση

          Αν ο υποψήφιος/α είναι μέλος μονογονεϊκής οικογένειας, ή προστάτης οικογένειας, ή πολύτεκνος, λαμβάνει 5 επιπλέον μονάδες

Ο μέγιστος βαθμός του κριτηρίου είναι οι 20 μονάδες. Το άθροισμα των παραπάνω διαιρείται με το 20, ώστε να προκύψει ο βαθμός κάλυψης του κριτηρίου, και πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 20.

Κριτήριο 3: Εργασιακή εμπειρία

3.1 Αν τεκμηριώνεται ότι ο υποψήφιος/α διαθέτει επαγγελματική εμπειρία, λαμβάνει τόσες μονάδες όσα και τα έτη προϋπηρεσίας με μέγιστο τις 10 μονάδες.

3.2 Αν το σύνολο ή τμήμα της επαγγελματικής του εμπειρίας είναι σχετικό με τις θεματικές ενότητες της Πράξης, λαμβάνει επιπλέον τόσες μονάδες όσα τα έτη της σχετικής προϋπηρεσίας.

Ο μέγιστος βαθμός του κριτηρίου είναι οι 20 μονάδες. Το άθροισμα των παραπάνω διαιρείται με το 20, ώστε να προκύψει ο βαθμός κάλυψης του κριτηρίου, και πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 10. 

Κριτήριο 4: Συνέντευξη

          Αξιολογούνται στοιχεία της προσωπικότητας του/της υποψηφίου που σχετίζονται με τους στόχους του Τοπικού Σχεδίου και αφορούν στην αποφασιστικότητα και τη θέληση για εργασία στον κλάδο των βιοκαλλιεργειών, τη σχέση του και τις υφιστάμενες σχετικές γνώσεις του, και το γενικότερο αποκλεισμό του/της από την αγορά εργασίας.

Το κριτήριο αυτό λαμβάνει από 0 έως 50 μονάδες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Υποψήφιου Ωφελούμενου για τη συμμετοχή στην πράξη «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»
 2. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους υπηκόους τρίτων χωρών)
 3. Ο ανώτερος από τους τίτλους σπουδών (αν υπάρχει)
 4. Πιστοποίηση γνώσης ξένης γλώσσας (αν υπάρχει)
 5. Πιστοποίηση γνώσης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (αν υπάρχει)
 6. Έγγραφα που τεκμηριώνουν ότι ανήκει σε πολύτεκνη ή/και μονογονεϊκή οικογένεια (αν υπάρχουν)
 7. Έγγραφο που τεκμηριώνει την οικογενειακή κατάσταση
 8. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΚΟ)
 9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο/η ωφελούμενος/η δεν συμμετέχει την ίδια περίοδο σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.
 10. Δικαιολογητικά απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν)
 11. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε άλλες δράσεις κατάρτισης (αν υπάρχουν)
 12. Έγγραφο τεκμηρίωσης της δυνατότητας χρήσης γης για καλλιέργεια στην περιοχή παρέμβασης (π.χ. τίτλος ιδιοκτησίας, επιστολή παραχώρησης, υποσχετική επιστολή, κ.α.)
 13. Για την περίπτωση Ανέργων: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία αίτησης ή Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, εάν ο αιτών είναι εγγεγραμμένος σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.
 14. Για την περίπτωση Νέου/ας Επιστήμονα: α) Έναρξη επιτηδεύματος στη ΔΟΥ και μεταβολές της, β) Απολυτήριο στρατού ή απαλλαγή (μόνο για τους άντρες).
 15. Για την περίπτωση Ασφαλισμένου στον ΟΓΑ: α) Αντίγραφο βιβλιαρίου ή άλλη βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ σε ισχύ, β) Εκκαθαριστικό εφορίας έτους 2013
 16. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρεί ο/η υποψήφιος/α ότι ενισχύει την αίτηση του

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» δεσμεύεται ότι θα τηρήσει τις σχετικές διατάξεις του ΕΣΔΕΚ για μη δημοσιοποίηση των ονομάτων των ωφελουμένων στις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και γι’ αυτό θα προβεί σε κωδικοποίηση της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής, όπου αυτό απαιτείται, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια κατά τη διαδικασία αυτή, με τη χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της υποβληθείσας Αίτησης Συμμετοχής, αντί του ονοματεπώνυμου εκάστου ωφελούμενου. Επίσης θα υπάρξει πλήρης εφαρμογή αποφάσεων, κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου.

 

Για την Α.Σ. «ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

konstantinos giannios

Κωνσταντίνος Γιαννιός

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

espa