Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας Δήμου Μαραθώνα - Προσλήψεις

Δελτίο Τύπου

Η Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα ανακοινώνει την υπ’ αριθμ. 80.907/01/2012 πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ (21) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για τις κάτωθι ενέργειες:

1. Καθαρισμός ακτών, παραδοσιακών πηγών, ρεμάτων, πύργων, εξωκλησιών, κοιμητηρίων, παιδικών χαρών, πάρκων, μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, σχολικών και δημοτικών κτηρίων, δημοτικών γεωτρήσεων. (8 ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ)

2. Εξωραϊσμός ακτών, παραδοσιακών πηγών, ρεμάτων, πύργων, εξωκλησιών, κοιμητηρίων, παιδικών χαρών, πάρκων, μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, σχολικών και δημοτικών κτηρίων, δημοτικών γεωτρήσεων. (10 ΕΡΓΑΤΕΣ)

3. Εκπαίδευση - εργασία στην τέχνη της υφαντικής και στην τέχνη του κεντημένου ψωμιού σε δημότες του Δήμου Μαραθώνα. Κατασκευή, παραγωγή, ανάδειξη και προώθηση της λαϊκής τέχνης του Δήμου Μαραθώνα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. ( 1 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΕΝΤΗΜΕΝΟΥ ΨΩΜΙΟΥ )

4. Κατασκευή κεραμικών διακοσμητικών πινακίδων τουριστικών αξιοθέατων και δημοτικών κτηρίων καθώς και εκπαίδευση σε δημότες του Δήμου Μαραθώνα. (1 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ)

5. Ενημέρωση πολιτών για την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Συλλογή υλικών ανακύκλωσης με τα οποία θα κατασκευαστούν γλυπτά - κατασκευές, από παιδιά των σχολείων καθώς και ενήλικες του Δήμου, και θα τοποθετηθούν σε δημοτικούς χώρους και σε σχολεία σαν εκθέματα. (1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (για το Δήμο Μαραθώνα), ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 190 14 οδ. Ανδρούτσου 7, (τηλ. επικοινωνίας: 2295097870 - 6936891193, e-mailmuseo@ilmb.gr).

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν από την Δευτέρα 2/4/2012 έως και την Μ. Τετάρτη 11/4/2012 από τις 9π.μ. έως 2μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία της ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ β) στις ιστοσελίδες της (http://www ilmb.gr - http://www.mouseio-psomiou.com/ilmb/) γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)· και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων , Διαγωνισμών Φορέων, Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).