«Πολιτιστική Παρέμβαση Για Την Ανάπτυξη Του Τουρισμού Στην Περιοχή Του Μαραθώνα» «Εχετλαίος»

Οι φορείς της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (Α.Σ.) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» με διακριτικό τίτλο «Εχετλαίος»
• ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – Συντονιστής Φορέας
• ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
• «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε
• Α&Β ADVERTISING ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
σας προσκαλούν στην Τελική Ημερίδα Παρουσίασης των Αποτελεσμάτων του Έργου, που θα πραγματοποιηθεί την
Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 και ώρα 10.00 πμ
στο Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου στον Μαραθώνα

Screenshot 2015-06-25 22.44.29


Στο πλαίσιο της Ημερίδας θα συζητηθούν τα αποτελέσματα του Έργου, οι προοπτικές ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην περιοχή του Μαραθώνα με την συμβολή της Δημοτικής Αρχής, τα χρηματοδοτικά εργαλεία της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και θα παρουσιαστούν οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από τους συμμετέχοντες στο Έργο. Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Screenshot 2015-06-25 22.46.37

Η Ημερίδα υλοποιείται με την υποστήριξη της ΜΑΡΑΘΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (ΜΕΔΗΜ Α.Ε.)