Συνάντηση Κοινωνικών Δομών στα Μουσεία Βαρνάβα Αττικής

1

Συνάντηση στην έδρα της Λαογραφικής Εταιρείας Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα, πραγματοποίησαν την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015, οι εργαζόμενοι των Κοινωνικών Δομών του Διαδημοτικού προγράμματος «Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα- Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνα και Ωρωπού».

Οι Δομές στηρίζουν εκατοντάδες πολίτες των τριών δήμων και συγκεκριμένα: το Κοινωνικό Παντοπωλείο εξυπηρετεί 524 πολίτες (356 ενήλικα και 168 ανήλικα ωφελούμενα άτομα). Το Κοινωνικό Συσσίτιο εξυπηρετεί 84 πολίτες (55 ενήλικες και 29 ανήλικα τέκνα). Το Κοινωνικό Φαρμακείο εξυπηρετεί μηνιαίως 126 οικογένειες και έχει διαθέσει έως σήμερα πάνω από 2500 φαρμακευτικά σκευάσματα, για κάθε είδους ασθένεια. Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος υποστηρίζει 97 οικογένειες με 339 ωφελούμενους.

 

Στην Τράπεζα Χρόνου (ανταλλαγή αγαθών, υπηρεσίες, εναλλακτικός εθελοντισμός, αλληλεγγύη) όπου συμμετέχουν 185 μέλη, 31 εκ των οποίων είναι ωφελούμενοι του προγράμματος. Στο Γραφείο Διαμεσολάβησης (πληροφόρηση, διευκόλυνση διαδικασιών, κοινωνική ενσωμάτωση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη) όπου εξυπηρετούνται 781 ωφελούμενοι τουλάχιστον. Παράλληλα είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι Δομές προσφέρουν επιπλέον, υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα, μέχρι τώρα αποτελέσματα των έξι Δομών, ενώ η πρόεδρος κα Μηλέα Παππά παρουσίασε εκτενώς τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από τον φορέα υλοποίησης, αναφορικά με την παράταση του προγράμματος και των ενεργειών παράτασής του.