Η Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα στο Ζακοπάνε της Πολωνίας

Δημοσίευση: Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017
 

erasmusplus

Το Ζακοπάνε της Πολωνίας επισκέφθηκαν στελέχη και εθελοντές της Λαογραφικής Εταιρείας Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα στα πλαίσια της δεύτερης διακρατικής συνάντησης του προγράμματος «Creative Start-Ups in Rural Areas “Rural Buzz”», του Erasmus + .

zakopane1

Στη συνάντηση αυτή εξειδικεύθηκαν οι μαθησιακοί στόχοι, το περιεχόμενο και οι δραστηριότητές του προγράμματος, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα εργαστήρια κατάρτισης νέων 16-30 ετών που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους start-up επιχείρηση βασιζόμενοι στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά αγροτικών περιοχών.

zakopane2

Στα πλαίσια του προγράμματος, τα μέλη των φορέων που συμμετέχουν, επισκέφτηκαν το μουσείο ζωής του Ζακοπάνε και ενημερώθηκαν για την καθημερινότητα και την επαγγελματική ενασχόληση των κατοίκων της ιδιαίτερης τόσο σε κάλλος όσο και σε χαρακτηριστικά αυτής περιοχής.

zakopane3

Η επόμενη συνάντηση - η οποία θα είναι η τελευταία πριν το μεγάλο σεμινάριο κατάρτισης των νέων επίδοξων start-uppers - θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο 2018 στη Ρίγα της Λετονίας προκειμένου να οριστικοποιηθούν η δομή και το περιεχόμενο των εργαστηρίων.