Δημιουργικά Ξεκινήματα σε Αγροτικές Περιοχές (πρόγραμμα Erasmous+) από την Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα

Δημοσίευση: Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017
 

erasmusplus

Στο Ευρωπαικό Πρόγραμμα Creative Start-Ups in Rural Areas του Erasmus+ συμμετέχει για το 2017 - 2018 (1-8-17 έως 31-7-2018), η Λαογραφική εταιρεία Βαρνάβα.

Το έργο του προγράμματος στοχεύει α) στη βελτίωση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης της νεολαίας με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και β) στην ανταλλαγή μεθόδων και ιδεών σχετικά με την κατάρτηση για δημιουργικές νεοσύστατες επιχειρήσεις που βασίζονται στην άυλη κληρονομιά των αγροτικών περιοχών.

Το έργο διαρκεί 12 μήνες και περιλαμβάνει 2 διακρατικές συναντήσεις έργων, 2 βραχυπρόθεσμες προπαρασκευαστικές ενέργειες προσωπικού και 1 μεικτή κινητικότητα για τη νεολαία.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης, ο φορέας Creative Ideas από την Λετονία και το ίδρυμα Green Elephant από την Πολωνία.