Ανακοίνωση Πρόσληψης

sd                   gfh

 

Βαρνάβας 9/2/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Η ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ως δικαιούχος εκτέλεσης της Πράξης: «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ - Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού» προβαίνει στην πρόσληψη προσωπικού (άνεργοι νέοι έως 30 ετών) με σύμβαση εξαρτημένης πλήρους εργασίας ορισμένου έργου έως  30/6/2016  για απασχόληση στις δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας: «Δημοτικός Λαχανόκηπος», «Κοινωνικό Φαρμακείο».

Καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση για τις εξής ειδικότητες:

  • Για την δομή Κοινωνικό Φαρμακείο στον Δήμο Ωρωπού:
  • Για την Δομή Δημοτικός Λαχανόκηπος στον Δήμο Ωρωπού:

        1 Φαρμακοποιός ΠΕ ή Βοηθός Φαρμακοποιός

                                                                                                   

       1 ΠΕ Γεωπόνος ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας

                                                                                                   

       1 Επιστάτης αγροκτήματος ΥΕ

Πληροφορίες: τηλ. 22950-97870 - 6936891193 (Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00-13.00).